Naziv: Privredni savetnik – Informacione tehnologije d.o.o. – PS.IT
Pun naziv: Privredno društvo za informacione tehnologije “Privredni savetnik – Informacione tehnologije” d.o.o.
Sedište firme: Živojina Žujovića 14, Beograd 11050
PIB: 100168500
Matični broj: 17238990
Tekući račun: 205-10374-06
Banka: Komercijalna Banka A.D. Beograd
Kontakt telefon: prodaja 011/ 785-0361; 011/ 785-0362;
Fax: 011/785-0383
E-mail: kontakt@psit.rs, prodaja@psit.rs

Direktor PS.IT-a: Aleg Konečni
Radno vreme: Radnim danima od 09:00 do 17:00 časova